Beste leden en ouders van jeugdleden,

Zoals jullie waarschijnlijk weten zijn de coronamaatregelen voor binnensport gewijzigd. Voor Swift gelden deze maatregelen voor het korfballen in sporthal De Sprong.

Vanaf dit weekend  (6 november 2021) heb je, als je 18 jaar of ouder bent, een coronatoegangsbewijs / QR-code (+ ID-bewijs) nodig als je binnen wilt sporten of wilt komen kijken (ook bij de trainingen en oefenwedstrijden). Om van de horeca in de Sprong gebruik te maken heb je vanaf 13 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs nodig.

Je kunt een coronatoegangsbewijs krijgen als je:

  • Volledig gevaccineerd bent;
  • Hersteld bent van corona (maximaal 180 dagen geleden);
  • Een negatieve testuitslag hebt (maximaal 24 uur oud).

Bij Swift 1 tot en met Swift 5, de junioren van 18 jaar en ouder en de recreanten zullen de coronatoegangsbewijzen doordeweeks door de trainers gecontroleerd worden.

Voor de zaterdagen zijn we met andere gebruikers van De Sprong nog in overleg over hoe we gaan controleren. Zodra dat bekend is, laten we dat jullie weten. Voor het gebruik maken van de horeca zal beheerder Optisport de controle voor haar rekening nemen.

Ook voor het halen en brengen van de kinderen is, als ouders binnen willen komen, een coronatoegangsbewijs nodig. Het handigste is dan ook dat u uw kind buiten afzet en weer ophaalt. Wilt u toch binnenkomen, dan vragen wij u om uw coronatoegangsbewijs aan de desbetreffende trainer te tonen.
Ouders en verzorgers van sporters met een beperking hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. Ook de vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (trainers, coaches, arbitrage, andere vrijwilligers) hoeven geen coronatoegangsbewijs te hebben.

Dit betekent dus dat als je 18 jaar of ouder bent en je geen coronatoegangsbewijs hebt, je niet mag komen korfballen, hoe vervelend wij dat ook vinden. Het kan zijn dat deze maatregel discussie veroorzaakt binnen het team of bij ouders. Probeer ondanks mogelijk verschillen in opvatting over de oorzaken en de gevolgen van de maatregelen een team te blijven en ga elkaar geen verwijten maken.  Laten wij gaan voor het goede gesprek, begrip voor elkaars standpunten zodat de club zo goed mogelijk kan functioneren.

Daarnaast is er meer nadruk voor de basisregels:

– Klachten? Ga testen, blijf thuis!

– Goede handhygiëne –> was regelmatig de handen en schud geen handen

– Houd 1,5 meter afstand, uitgezonderd tijdens het sporten

Tip:

Via deze website kun je je QR-code printen. Het kan helpen bij lege telefoons, netwerkstoringen ed.

We rekenen op ieders begrip voor en medewerking aan de nieuwe maatregelen.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kun je contact opnemen met Bart Pouwer of Sjoerd Sanderse (via bestuur@kvswift.nl)

Het Swift-bestuur.

Categorieën: Bestuur