Beste leden, ouders/verzorgers en supporters van Swift

Net voor de start van het korfbalzaalseizoen zijn helaas de coronabesmettingen en ziekenhuisopnames weer flink opgelopen. Daarom zijn er ook strengere (corona)maatregelen voor de sport afgekondigd door het Kabinet vanaf zaterdag 13 november 2021 tot en met 3 december 2021.

Gelukkig mogen we blijven korfballen, maar helaas zonder publiek.

Voor het deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden voor 18 jaar en ouder in binnensportaccommodaties is het coronatoegangsbewijs (CTB), oftewel de QR-code verplicht (gevaccineerd, herstelbewijs of negatieve PCR-test van max. 24 uur oud). De publieke tribune is tijdens trainingen en wedstrijden gesloten.

Ook Swift volgt de regels van de overheid en heeft hier een protocol voor opgesteld volgens de richtlijnen van het NOC/NSF en KNKV.

De algemene richtlijnen

  • De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent.
    De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven.
  • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen.
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
  • Schud geen handen.
  • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

Controle CTB
Verplicht voor spelers vanaf 18 jaar die komen trainen en/of een wedstrijd spelen. 

Controle CTB bij Swift
Trainingsavonden

Op trainingsavonden wordt het CTB en ID van spelers gecontroleerd door de trainer. Bij aankomst laat je als speler eerst je QR-code scannen bij de trainer in de sporthal. Bij een bezoek aan de sportkantine op trainingsavonden word je opnieuw gecontroleerd op CTB en ID door de beheerder van de sportkantine.

Ouders/verzorgers

De publieke tribune is tijdens trainingen gesloten. Ouders/verzorgers mogen op trainingsavonden de sporthal niet betreden. Je mag je kind brengen en halen tot aan de ingang van de sporthal.

Wedstrijden op Zaterdag

Op zaterdagen wordt er gecontroleerd op CTB en ID door een professioneel beveiligingsbedrijf. De controle vindt plaats bij de hoofdingang van sporthal De Sprong. Iedereen is verplicht via deze ingang de sporthal te betreden.
Deze controle is een samenwerking van de sportverenigingen Jong Ambon, Oemoemenoe, kv Ondo, EOC/Handbal en kv Swift.
Als CTB en ID akkoord zijn, krijg je een polsbandje, waarmee je de kleedkamer en sportkantine in mag.  We bekijken nog of je ook een stempel kunt krijgen i.p.v. een bandje.
De bandjes (eventueel stempels) zijn alleen op de zaterdag van uitgifte geldig.

Omdat alle sportverenigingen op zaterdag van dezelfde toegang gebruik moeten maken, zal het langer duren voordat je in de sporthal of de kleedkamer bent. Kom dus op tijd!

Zorg dus dat je altijd je QR-code en ID-bewijs bij je hebt tijdens de training en wedstrijd.

De publieke tribune is tijdens wedstrijden gesloten

Uitzondering op controle CTB

Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn in de sporthal, hoeven geen CTB te tonen voor het uitoefenen van hun taak. Denk hierbij aan trainers, coaches, teambegeleiders, scheidsrechters, zaalwacht en jurytafel. 

Een ouder/begeleider van een sporter met beperking hoeft geen CTB te tonen.

Chauffeurs(rij-ouders) van (jeugd)teams zijn functioneel en hoeven geen CTB te tonen.

Horeca/kantine

Voor het toegang krijgen tot sportkantines is vanaf 13 jaar een CTB nodig.

Auto

De rijksoverheid heeft geen beperkingen opgelegd (mondkapjes zijn niet verplicht) over het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen.

Tot slot
Wij dringen er bij iedereen – bezoekers én leden – op aan zich uit eigen beweging strikt aan de regels te houden en daarover niet met vrijwilligers in discussie te gaan. Wij hebben de regels niet bedacht, maar moeten die wel uitvoeren. Dat we dat op een goede manier doen en dus geen boetes krijgen, is in het belang van iedereen die graag bij Swift wil blijven sporten en supporten. Daarom rekenen we op ieders medewerking.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Bart Pouwer of Sjoerd Sanderse (via mailadres: bestuur@kvswift.nl)

Het Swift-bestuur

Categorieën: Bestuur