Het bestuur van Swift buigt zich de komende weken over nieuw te maken afspraken binnen het bestuur. Dit is nodig, omdat er een nieuwe wet per 1 juli 2021 in werking treedt.

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gaat over:

  • Positie en plichten van bestuursleden
  • De aansprakelijkheid van bestuursleden.
  • Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
  • Regels omtrent belangenverstrengeling.
  • Procedures bij grote uitgaven of investeringen.
Waarom doet het Swift-bestuur dit?
  • Geen gedoe in je vereniging.
  • Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.
  • Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op orde zijn.

De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. Het is belangrijk, want niet voldoen aan de WBTR kan gevolgen voor bestuursleden persoonlijk hebben.

Uiteindelijk passen we de nieuwe afspraken ook aan in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Swift. Binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van de wet moeten deze documenten zijn aangepast.
In de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Swift (najaar 2021) komen we hier nog op terug.

Het Swift-bestuur.

Categorieën: Overig