Hemelvaartsdag is voor Swift altijd een bijzondere dag: al zo’n 70 jaar wordt op deze dag Het Swift Hemelvaartsdagtoernooi georganiseerd. Een sportieve dag voor jong en oud die honderden spelers en meer dan duizend bezoekers per jaar op de been brengt.

In 2020 kon het toernooi vanwege de uitbraak van het coronavirus geen doorgang vinden. Afgelopen weekend is de voorbereidingscommissie voor de versie van 2021 (digitaal) bij elkaar gekomen. Uiteraard is nu nog helemaal niet duidelijk wat er kan en wat er mag op 13 mei 2021, maar de commissie heeft besloten zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het onvoorspelbare. 

De commissie heeft een aantal prioriteiten gesteld. Bovenaan staat de wens voor ontmoeting van onze leden, met zoveel mogelijk sportieve accenten. Indien mogelijk zullen we jeugdteams van andere verenigingen uitnodigen om mee te doen op deze dag. Kortom: we houden rekening met een andere Hemelvaartsdag dan anders, maar gaan voor een mooie dag voor onze club.

Op woensdag 10 maart zal de commissie voor Hemelvaartsdag opnieuw bij elkaar komen en de prioriteiten omzetten in mogelijke scenario’s voor de corona-proof-versie van ons mooie toernooi! We informeren jullie!

tot slot
1) Mocht je zelf suggesties willen meegeven aan de commissie, dan zijn deze van harte welkom via kvswifthemelvaart@gmail.com, of aan 1 van de leden van de voorbereidingsgroep.

2) Heb je zin om mee te doen aan de voorbereidingen, meld je dan gerust aan via hetzelfde mailadres: kvswifthemelvaart@gmail.com

Opgesteld door de voorbereidingsgroep,
Stefan Franke, Steven Meerburg, Sander Schreuders, Dennis Plantinga, Rob Sanderse, Sjoerd Sanderse

Categorieën: Evenementen