Op vrijdag 4 sep jl. was de eerste trainersavond van dit seizoen. Om de 1.5 meter te kunnen respecteren werd deze trainersavond in twee groepen georganiseerd. Als TC waren we heel blij met de goede opkomst en met de aanwezigheid van Bart Pouwer vanuit het bestuur om Covid19 vragen te beantwoorden. 

Aftredend TC lid Han de Ridder heeft het spelvisie document van Swift, De Oranje Draad, uitgereikt en toegelicht. Dit document is bedoeld als houvast voor onze trainers. Volgende trainersavond zullen we De Oranje Draad inhoudelijk bespreken. Afhankelijk van de ontwikkeling van het Covid19 virus zal dit in het clubhuis of online worden georganiseerd.

Categorieën: TC