Jaarlijkse Algemene Vergadering SWIFT 15 oktober 2020
Vanwege corona hebben we de JAV via een online vergadering gehouden. Ongeveer 20 huishoudens hadden zich aangemeld om mee te luisteren en te praten over het afgelopen verengingsjaar van Swift. Het bestuur zat op 1,5 meter in het clubhuis. Sjoerd leidde ons door de stukken en de vergadering heen.

Er waren met name over de financiële verantwoording een aantal vragen aan het bestuur. Op een aantal vragen komt het bestuur nog terug in het concept-verslag van deze vergadering. Gelukkig is het boekjaar met een klein plusje afgesloten, ondanks een forse daling van de clubhuisomzet.

Ook over de begroting werd gediscussieerd. Waarom heeft Swift een begroting met een tekort voor komend jaar?  Dat is vooral ingegeven door de onzekerheden die corona met zich brengt. Minder omzet in het clubhuis en helaas niet heel veel minder kosten voor de vereniging.

Het bestuur heeft voor dit jaar besloten om de contributie voor de leden niet te verhogen. We vinden het in deze ‘bijzonder tijd’ geen goed signaal om de contributie te verhogen.

Wel werd nog de tip gegeven om volgend jaar de contributie te verhogen met een indexering en niet over 3 jaar pas verhogen met een fors bedrag. Dat advies neemt het bestuur ter harte.

Jubilarissen
Het leukste onderdeel van de JAV is de huldiging van de jubilarissen. Aandacht werd besteed aan de 25, 50 en 60 jarige jubilarissen.
25 jaar: Jacco van den Bosse en Daniële Pape
50 jaar: Anja Geldof
60 jaar: Ton Neve.
Ton Neve was aanwezig en werd terecht toegesproken door Sjoerd: Ton Neve kennen we als speler, later als chauffeur van Swift 1 en nu als recreant, maar we kennen hem vooral en nog steeds als korfballiefhebber (aanwezig bij korfbal door heel Zeeland en soms daarbuiten) en als vaste supporter van Swift. Hulde !
De bloemen met felicitaties zijn afgelopen vrijdag bij deze mensen gebracht.

Bestuurswisselingen
Vanuit het bestuur namen we afscheid van Ilse Schreuders, als secretariaat van Swift. Meer dan 8 jaar heeft ze dit gedaan voor de club. Ilse,  nogmaals bedankt voor je inzet en vele uren vrijwilligerswerk !
En ook bestuurslid Alex Rijpert werd bedankt voor zijn 4 jarige bestuursperiode. Als ouder van een jeugdlid kwam Alex erbij en kon een blik van buitenaf op de club het bestuur goed scherp houden.
Alex, dank voor je inzet en tot ziens langs de lijn !
Als nieuwe bestuursleden werden verwelkomd: Ariska Bouterse, Marinka de Willigen en Bart Pouwer. Jesper Wiegmans is de financiële adviseur van het bestuur.

Contributie inning dit seizoen
Vorig seizoen hebben we het boekjaar verlengd van 31 mei naar 30 juni. Dat is 13 maanden. We gaan dit seizoen die extra maand juni 2020 innen.
Wanneer we dat doen is nog niet bekend. Dat wordt nog gecommuniceerd via Nieuwsbrief / FM.  

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u mailen naar secretariaat@kvswift.nl

Bestuursvergadering 2 november 2020
Op de eerstkomende bestuursvergadering buigen we ons over de vragen en actiepunten vanuit de JAV. We komen daar dan in een volgende nieuwsbrief/ FM op terug.

Het Swift-bestuur: Sjoerd Sanderse, Marinka de Willigen, Ariska Bouterse, Jesper Wiegmans en Bart Pouwer

Categorieën: Bestuur