Swift wil een veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier korfbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we er met elkaar binnen de vereniging alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen.
Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of andere gevoelens kunnen reden zijn dat iemand er mee blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen wat de beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:
• Luisteren naar de klacht of het probleem;
• Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
• In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
• Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
• Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

De vertrouwenspersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

De vertrouwenspersoon van Swift is Anneke Duvekot (tel. 06 10509121, e-mailadres anneke@zeeuwslicht.eu).
Als je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun je contact opnemen met Anneke.

Categorieën: Bestuur