Beste leden, volgers en supporters,

De Corona-crisis heeft ertoe geleid dat de zaalcompetitie abrupt is afgebroken en dat de veldcompetitie niet meer wordt hervat. Heel jammer voor alle sportliefhebbers, eens te meer blijkt welke waarde de sport heeft, maar het is onvermijdelijk. In dit bericht informeren we jullie over de gevolgen voor de komende periode.

Gevolgen voor competitie
Nu alle competities zijn onderbroken, zal het KNKV naar verwachting komende week een uitspraak doen over de promotie- en degradatieregelingen. De vraag is of de huidige standen worden gehanteerd als eindstand of dat het hele seizoen als niet-gespeeld wordt beschouwd. Voor Swift A1 kan dit gevolgen hebben, voor andere Swiftteams niet. Los van deze uitspraken, is het voor Swift 2, B1, E4 en E5  jammer dat zij de strijd om het kampioenschap niet kunnen afronden. We feliciteren B2 met het inmiddels behaalde kampioenschap.

Gevolgen voor Swift
Ook voor onze club brengt de crisis een grote financiële uitdaging met zich mee. Zoals bekend hebben we het als vereniging niet breed, maar nu de veldcompetitie en het Hemelvaartsdagstoernooi niet doorgaan, zullen de inkomsten de komende maanden kelderen. Het bestuur heeft Swift aangemeld voor een bijdrage vanuit het noodfonds van de overheid. 

Hoewel enkele uitgaven (minder zaalhuur, wellicht tegemoetkoming vanuit de gemeente rondom de veldhuur) lager zullen zijn, zal per saldo worden ingeleverd. Het bestuur betreurt dat de leden weinig terugkrijgen voor hun contributie, maar doet een beroep op de solidariteit van een ieder op dit vlak. We willen jullie dan ook vragen om de contributie te blijven betalen. Simpelweg omdat we anders in grote problemen komen.

Houd contact
We waarderen het initiatief van RJ en Benjamin om een online pubquiz te organiseren, aanstaande zaterdag om 20.30. Zo komen we elkaar weer eens tegen en het sociale aspect is een belangrijk deel van onze vereniging. We bekijken de komende periode of er mogelijkheden zijn om het seizoen op een goede manier af te sluiten.

We wensen iedereen alle sterkte toe, zowel privé, als met het werk of met school! We wensen jullie en jullie naasten gezondheid toe. We hopen elkaar snel weer te zien, digitaal bij de pubquiz, maar uiteraard nog liever op of rond het veld.

Bestuur Swift

Categorieën: Bestuur