Enquete – We willen alle spelers uit de C/B/A en seniorenteams bedanken voor het invullen van de jaarlijkse enquete. Als er zaken zijn die nu voor dit seizoen besproken moeten worden – onvrede in team bijvoorbeeld – wordt er contact opgenomen met de betreffende persoon om dit te bespreken. Verder gebruiken we jullie input bij onze start om te gaan beginnen met het formuleren van de teams van volgend jaar. Mocht er komende tijd iets in je situatie veranderen waardoor je doorgegeven plannen voor volgend jaar bij Swift veranderen, dan horen we dat graag op tijd.

AVG – We laten graag aan de buitenwereld zien wie (teams, vrijwilligers, commissies) en wat (wedstrijden, trainingen, evenementen) onze club “Swift” maakt. Maar daarvoor willen we éérst de AVG toestemmingen op orde hebben. Alle spelers van Swift hebben een AVG formulier gehad dat ondertekend moet worden. Voor iedereen onder de 16 is een handtekening door een ouder/verzorger nodig.
Handig om te weten:
– we zetten geen achternamen bij de (team)foto’s
– we controleren altijd of de foto qua inhoud wel geschikt is om online te zetten
– meestal betreft het foto’s in groepsverband
– we zullen altijd gehoor geven aan een verzoek om een foto te verwijderen of iemand via een “blur” uit de foto te halen

Nog niet alle formulieren zijn terug. We vragen iedereen DEZE WEEK de formulieren ingevuld te retourneren (via trainer). De formulieren zijn te verkrijgen bij- en mogen naar Tijmen.Categorieën: TC