Ledenadministratie KV Swift, wat houdt dat in?

De ledenadministratie van Swift wordt gevoerd in het software pakket Sportlink. Alle korfbalverenigingen en de korfbalbond werken met dit pakket waardoor een optimale samenwerking mogelijk is m.b.t. ledenadministratie, competitiezaken, bondscontributie etc. De software wordt online beschikbaar gesteld.

In aanvulling hierop gebruikt Swift Sportlink voor:
• De facturatie en incasso van de contributiebedragen
• Koppeling naar aanmelding van nieuwe leden via de website.
• De financiele administratie van de vereniging. Voor de contributie wordt deze administratie gedaan door de ledenadministratie. Al de andere administratie wordt door de administrateur (Rene Jakobsen) gedaan.

Wat zijn je taken
• Bijhouden / beoordelen van alle ledenmutaties in Sportlink (wekelijks)
• Factureren en incasseren van de contributie (4x per jaar)
• Verwerken en boeken van de bankafschriften van de contributierekening van Rabobank. (1x per maand ongeveer)
• Versturen herinneringen en afstemmen betalingen met leden. (1x per maand)
• Factureren en incasseren van donateurs (1x per jaar)
• Maken van ledenlijsten, en andere data verzoeken van bestuur en commissies.
• Checken van de juistheid van het ledenbestand.

Hoeveel tijd kost het?
Voor het bijhouden van de ledenmutaties kost je dit per week niet meer dan een uurtje. In sommige delen van het jaar is het drukker dan anders, maar gemiddeld moet dit , eens ingewerkt, wel in dit tijd lukken.
1 keer per maand ben je aanvullend een uurtje bezig met het boeken van de bank en contacten van leden inzake achterstallige contributie.
1 keer per kwartaal ben je dan nog een uurtje kwijt met het factureren en incasseren van contributie.
In het begin zal het wat langer duren, maar als je ingewerkt bent gaat het sneller.
In de maanden juni t/m halverwege augustus staan de werkzaamheden op een zeer laag pitje……

Wat is kennis die van pas komt?
Om deze taak handig en goed uit te voeren helpt het als je:
• Het aardig vindt om administratieve klusjes ter verrichten.
• Enige ervaring hebt met boekhouden via de computer.

Het voordeel van deze taak is dat je van groot belang kunt zijn voor Swift, en dat je dat geheel kunt uitvoeren op het moment dat het jou uitkomt! De kandidaat die staat te popelen om deze taak van mij over te nemen, help ik graag op weg in de eerste maanden!

Kees Blankenburgh, leden@kvswift.nl

Categorieën: Bestuur