Dit seizoen zijn er geen wijzigingen in de officiële spelregels . Wel zijn er 2 zgn. ‘spelregelaanwijzingen’ – een nadere uitleg bij een bestaande regel – en een aanpassing in het Reglement van Wedstrijden doorgevoerd

Spelregelaanwijzingen

Deze aanwijzingen zijn een nadere uitleg van de  spelregelcommissie van het IKF (PRC) hoe een bepaalde spelregel moet worden toegepast, het betreft de volgende aanwijzingen

1. Spelregel 2.3b “voordeelregel” ; 

…..de stand of fase van de wedstrijd, of de stand van de schotklok heeft geen invloed op het toepassen van spelregel 2.3b.  De scheidsrechter dient de stand of fase in de wedstrijd of de tijd resterend op de schotklok niet mee te laten wegen in het toepassen van de ‘voordeelregel’.

De PRC  merkt op dat het spelverloop vaak wordt onderbroken door het niet toepassen van de ‘voordeelregel’, hoewel de niet-overtredende ploeg geen nadeel ondervindt.

Het volgende voorbeeld wordt gegeven: Er is geen sprake van nadeel voor de niet-overtredende ploeg – en daarom onderbreekt de scheidsrechter het spel niet en past hij de ‘voordeelregel’ toe, wanneer er een overtreding wordt gemaakt op een aanvaller die zou resulteren in een spelhervatting, de niet-overtredende ploeg in balbezit blijft en de schotklok nog 1 seconde aangeeft.

2. Spelregel 3.6g “het spel op te houden” 

Het is voor de Playing Rules Committee (PRC) duidelijk dat het ophouden van het spel tijdens de gehele wedstrijd kan plaatsvinden, en dat scheidsrechter de gedragingen van de spelers in dit licht moet beoordelen of er sprake is van ophouden van het spel. De PRC benadrukt dat het ophouden van het spel zowel kan gebeuren – en daadwerkelijke gebeurt –  in de beginfase als in de slotfasen van de wedstrijd.

In het bijzonder merkt de PRC op dat scheidsrechters er zorg voor dienen te dragen dat ploegen het spel niet ophouden bij het opbrengen van de bal van verdediging naar aanval, en dat elke overtreding van dit type wordt bestraft – of het nu gebeurt in de begin-, midden- of eindfase van de wedstrijd.

Via deze link kun je de gehele brief van het KNKV lezen

Onbeperkt terugwisselen in het breedtekorfbal

Met ingang van dit seizoen mag er – net als in het wedstrijdkorfbal – in het breedtekorfbal onbeperkt worden teruggewisseld, dit was max 1x terugwisselen . Het aantal wissels was al onbeperkt , dat blijft ongewijzigd.

Categorieën: TC