Afgelopen week hebben we als bestuur onder andere gesproken over het visietraject. Vorige week is daar een leuke bijeenkomst met veel inbreng van de aanwezigen geweest. Nogmaals dank aan degenen die hieraan het bijgedragen. Het heeft een goed beeld opgeleverd van hoe we naar de vereniging kijken en waar we naar toe willen.

Met de opbrengst zijn we aan de slag om daar een doel uit te halen, een zogenaamde “stip op de horizon”. Als we die hebben kunnen we daar activiteiten aan koppelen om die stip werkelijkheid te maken. Dat gaan we opschrijven in ons nieuwe beleidsplan. Dat doen we graag samen, dus we hopen dat de betrokkenheid in dit traject groot blijft.

Waar we graag aandacht voor vragen is een aantal taken binnen de vereniging waar Swift nog hulp bij kan gebruiken. Als we de taken over wat meer mensen kunnen verdelen we inzet wat meer over meer leden of ouders. Swift heeft behoefte aan invulling van een paar zeer belangrijke taken: ledenadministrateur, leden voor de commissie voor het hemelvaartstoernooi, een penningmeester en een voorzitter. Voel je je aangetrokken tot een van deze taken, meld je dan. We weten uit ervaring dat het erg leuk is om bij te dragen aan de vereniging. Dat plezier geeft veel voldoening: Samen Swift!


Categorieën: Bestuur