Afgelopen zaterdag hebben 15 jeugdleden met elkaar gediscussieerd over wat Swift nu is en wat Swift in de toekomst zou moeten worden. Aan de hand van afbe