Afgelopen donderdag heeft de technische commissie overleg gehad over een divers aantal onderwerpen. De TC bestaat momenteel uit 6 vaste krachten, met ieder hun eigen aandachtsgebied. Tijdens een TC vergadering bespreken we een aantal vaste onderwerpen, maar ook actualiteiten en zaken die door spelers, trainers of ouders onder onze aandacht zijn gebracht.

Zo kwam afgelopen overleg het thema scheidsrechterszaken uitgebreid aan de orde. Martijn van Langevelde is als coördinator scheidsrechterszaken te gast bij de TC. Martijn is heel actief op verschillende gebieden. Behalve veel praktische zaken, zoals het indelen van alle scheidsrechters voor de thuiswedstrijden, wordt ook gekeken naar zaken die op lange termijn van belang zijn, zoals opleiding van nieuwe scheidsrechters. Hierover zijn zorgen gedeeld en afspraken gemaakt.

Een rondje langs de ploegen is ook een agendapunt dat regelmatig terug komt op onze agenda. Tijdens dit agendapunt bespreken we bijzonderheden die spelen bij verschillende teams en spreken we de benodigde acties goed door.

Ook hebben we gekeken naar de voorbereiding van de zaal. Hiervoor moet altijd veel georganiseerd en gecommuniceerd worden. Zoals de planning van de wedstijden, maar ook vervoersschema’s, indeling scheidsrechters, zaalwacht en scheidsrechtersontvangst. Een enorme klus die door veel vrijwilligers wordt uitgevoerd. Om er voor te zorgen dat dit werk niet voor niets is geweest en we zo min mogelijk hoeven bij te sturen wil ik alle spelers (en ouders) oproepen om alle informatie die via het FM en het Swift magazine naar u toe komt goed te noteren. Mocht je incidenteel toch een keer niet kunnen, meld dat dan tijdig (bij wedstrijdsecretariaat voor afmelden wedstrijden, bij scheidsrechters coördinator als je met iemand hebt geruild…. en voor andere zaken ook graag aangeven als je met iemand hebt geruild… en dat mag dan bij de tc).

Daarnaast hebben we een aantal activiteiten in voorbereiding, zoals de organisatie van een tweede trainersavond, voorbereiding van clinics (door de selectie voor jeugdteams) en het opstarten van een spelers enquête (spelers uit de C, B, A en senioren teams).

Graag wil ik afsluiten met een compliment voor onze nieuwe materiaalmannen Davy en Luc. Deze mannen hebben alle materialen in kaart gebracht en een voorstel gedaan voor de aanschaf van nieuwe materialen, met als eerste resultaat een aantal nieuwe blauw gele wedstrijdballen.

Namens de TC

Steven Meerburg, tc@kvswift.nl

Categorieën: TC