Goed nieuws!!  Swift is geselecteerd door de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland voor hun ondersteuningsprogramma. Rabobank zet haar sponsorgeld in om verenigingen op haar kosten door een adviesbureau te laten begeleiden. Het adviesbureau Brug8 begeleidt Swift het komende jaar bij het opstellen van een nieuw beleidsplan. Brug8 heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van sportverenigingen.

We organiseren komende winter en voorjaar 2 of 3 bijeenkomsten waarin we met veel Swiftianen (jong en oud) en bijvoorbeeld ook ouders gaan praten over Swift. Wat vinden we belangrijk? Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En hoe zien we de toekomst van onze club? Wat moet er dan nog gebeuren om bepaalde zaken goed geregeld te krijgen (financiën, vrijwilligers, contacten in de wijk) ?

Wij zijn als bestuur erg blij met deze ondersteuning. Zoals je wellicht weet is het bestuur onderbezet. Wij verwachten met deze professionele begeleiding toch de maximale inbreng vanuit de leden, ouders en geïnteresseerden te krijgen bij het vinden van de antwoorden op al die bovengestelde vragen.

Wij zien deze begeleiding dus als kans om met elkaar naar de toekomst van Swift te kijken. Wij hopen dat jullie net zo enthousiast raken als wij nu al zijn. Houd deze nieuwsbrief in ieder geval in de gaten voor meer informatie. Mocht je al weten dat je mee wilt denken en werken aan de toekomst van onze vereniging, meld je dan vast aan bij ons (secretariaat@kvswift.nl).

Namens het bestuur,

Alex Rijpert

Categorieën: Bestuur